Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, priatelia školy, milé deti a milí žiaci!
  Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 o 9.15 h na multifunkčnom ihrisku pri škole. 
  Príchod detí do materskej školy je do 08.00 h ráno. 
  Tešíme sa na Vás!

 • OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI ZŠ s MŠ V DOLNOM SMOKOVCI na školský rok 2018/2019

  Na stravu žiaka prihlasuje zákonný zástupca vyplnením Záväznej prihlášky na stravu.

  V novom školskom roku začíname variť pre MŠ od 3. septembra 

                                                  pre žiakov ZŠ od utorka 4. septembra

  Poplatky na stravu sa nemenia :

  Materská škola : desiata 0,28 €

                                 obed 0,68 € + 0,10 € /réžia/

                                 olovrant 0,23 €, spolu 1,29 €

                                 Mesačná suma trvalého príkazu : 25,80 €

  Žiaci 1. – 4. ročníka : obed 1,01 € + 0,10 € /réžia/´= 1,11 €

                                Mesačná suma trvalého príkazu : 22,20 €

  Žiaci 5. – 9. ročníka : obed 1,09  € + 0,10 € /réžia/ = 1,19 €

                                Mesačná suma trvalého príkazu :  23,80 €

  Poplatky za stravu sa platia mesiac vopred trvalým príkazom alebo vkladom na účet ŠJ :

  IBAN SK71 0900 0000 0050 6077 6233

   

  Odhlásiť sa zo stravy môže stravník /rodič/ osobné, SMS, telefonicky deň vopred, najneskoršie do 7,30 hod.

  V prípade choroby sa obed môže odobrať do obedára, ale len v prvý deň.

  Za neodhlásený alebo neodobratý obed nie je možná finančná ani vecná náhrada.

  Číslo telefónu školskej jedálne : +421 911 159 974

  Preplatky za stravu budú vrátené na účty rodičov 2x ročne, na konci kalendárneho a školského roka.

   

                                                                                    Mária Liptajová, vedúca ŠJ

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 29. júna 2018 o 9,30 hod. v telocvični školy v Dolnom Smokovci. Srdečne Vás pozývame!

  Prevádzka MŠ a ŠKD bude skrátená do 13,00 hod.

 • Oznam vedúcej ŠJ pre stravníkov

  OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  Posledné odhlasovanie stravníkov zo stravy v júni bude možné do piatka 22. júna 2018 do 15.00 h z dôvodu vyúčtovania školského roka.

  V prípade choroby bude strava poskytnutá do obedára.

  Za pochopenie ďakujem.

                                                                      Vedúca ŠJ

 • UROB DOBRÚ VEC PRE ŠKOLU

  Vážení občania,
  Naša základná škola
  Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, 05981, Vysoké Tatry
  sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
  na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
  školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
  šancu má naša základná škola.
  Opakujem oznam
  Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
  wwww.dobravec.o2.sk
  . V mene žiakov našej školy vám ďakujem.

  ODKAZ DOLE

 • „Zemiaková“ medaila z majstrovstiev SR v streľbe

  Dňa 13.04.2018 sa v Svätom Petri (okres Komárno) konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej streľbe žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovalo družstvo starších žiakov: Branislav Tóth, Rastislav Petečel a Kristína Martičeková, ktorí si účasť na M SR vybojovali víťazstvom na krajskom kole v Prešove. Našim strelcom chýbal v silnej konkurencii na medailu malý kúsok  a tak sa museli uspokojiť síce s pekným, ale nepopulárnym 4. miestom.

 • Mladí záchranári zvíťazili v okresnom kole

  Začiatkom mája sa v areáli Súkromnej školy v prírode 1. máj v Tatranskej Lomnici uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaže sa zúčastnilo 15 štvorčlenných družstiev z popradského okresu. Súťaž sa konala pod záštitou prednostu Okresného úradu Poprad.

  Táto vedomostno - zručnostná súťaž pozostáva z viacerých disciplín zameraných na ochranu majetku, zdravia a života človeka. S nástrahami 1300 metrovej trate sa najlepšie popasovali členovia „A“ družstva našej školy R. Petečel, K. Martičeková, R. Rác a L. Schotterová, ktorí s dostatočným náskokom zvíťazili a vybojovali si postup na krajské kolo, ktoré bude 22.05.2018 v Prešove. Okrem medailí, diplomov a vecných cien sme získali aj putovný pohár prednostu Okresného úradu Poprad, ktorý bude opäť minimálne jeden rok zdobiť vitrínu našej školy.

                                                                                        Miloš Strnka

 • Roots & Shoots – realizácia

  Po úspešnej obhajobe projektu sa žiaci 9.A triedy pripravovali na realizáciu projektu. Upravili rozpočet, kúpili sadeničky paviniča, hnojivo a naplánovali sadenie. 7. mája a 10. mája ste ich mohli vidieť ako upravujú okolie staničiek separovaného odpadu a menia ho na krajšie.  Obyvatelia sídliska nám prisľúbili, že sa o sadeničky postarajú cez prázdniny.

 • Lesná pedagogika

  07.05.2018 sme boli na Zamkovskeho chate, počasie bolo skvelé aj žiaci 7.A.

 • City Trail 2018 - Tatry v pohybe

  Dňa 05.05.2018 sa žiaci zúčastnili mestského behu “City Trail”v Starom Smokovci.V krásnu slnečnú sobotu 120 účastníkov vyštartovalo na trať dlhú 4 km.Medzi nimi aj našich 9 žiakov a môžeme sa pochváliť peknými výsledkami.Dokonca aj prvým miestom a to Matúš Gállik,žiak 9.ročníka.Gratulujeme všetkým. 22.m Žampa Teo,24.m Michalák Jakub,28.m Rusnák Rene,29.m Rác Filip,45.m Evans Jakub,67.m Jurík Richard,74.m Bača Boris,75.m Bačová Emma.

 • Deň matiek - pozvánka

  Drahé naše mamky, staré mamy.

  Pozývame Vás na oslavu krásneho sviatku Dňa matiek, už tradične  16. MÁJA 2018 O 16.00 HODINE V Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec ( v telocvični školy) . Mamičky sa určite potešia z vystúpenia svojich detí a  pozývame aj našich oteckov aby si prišli s mamičkami pozrieť na vystúpenie detí.

 • LETNÝ TÁBOR

  Vážení rodičia, 

  pre veľký záujem Vám opäť ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa do denného letného tábora, ktorý organizuje Súkromné centrum voľného času Vyšné Hágy 29, Vysoké Tatry.

  Miesto konania : priestory ZŠ Tatranská Lomnica

  Termín : od 2.7.2018 do 27.7.2018

                   v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (prípadne podľa dohody s rodičmi)

  Poplatok : 3,50 EUR/deň + cena obeda v školskej jedálni

  Prihlášku nájdete tu: http://www.scvcvysoketatry.szm.com/dokumenty.html

 • „Čaj o piatej“

  Do galérie „Čaj o piatej“ boli pridané fotografie.

 • „Čaj o piatej“

  11. apríla nám Scarlett z  Ley Hill School so svojou mamkou priblížili   tea party v Anglicku . Čakala nás krásne vyzdobená miestnosť, občerstvenie, kde nechýbal čaj s mliekom, ktorý nie každému z nás  chutil. Scarlett nám odovzdala veľkonočné pozdravy od svojich spolužiakov. Vypočuli sme si nahrávku Perfect, ktorú Scarlett so spolužiakmi  naspievali   a nahrali v nahrávacom štúdiu. Zalistovali sme si  v anglických novinách First News, knihách, porozprávali sa o svojich kamarátoch, s ktorými si píšeme. Ani sme sa nenazdali a odchádzali sme s krásnymi zážitkami domov. Na cestu sme dostali balíčky, tak ako sa to robí na každej tea party. Ďakujeme, že aj takto sme mohli spoznávať kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učíme.

 • Roots & shoots

  27. marca sa na pôde našej školy konala obhajoba projektu Roots  & Shoots. Komisiu tvorili p. Simona Kuciaková za nadáciu Green Foundation, p. Vanda Hlaváčková za Darujme.sk, Vagus.sk a ďalšie občianske či verejnoprospešné organizácie, p. Darina Žembová za Mesto Vysoké Tatry, p. Ladislav Biro za vládny i mimovládny sektor v oblasti ekologických a občianskych tém, pán primátor Mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš a pán riaditeľ našej školy Ondrej Balogh.

  Projekt sme obhajovali pomocou prezentácie. Rozprávali sme o našich aktivitách a našom progrese. Následne sme odpovedali na otázky komisie  typu: „Prečo vysadenie paviniče?, Aké boli reakcie verejnosti? Úspešne sme získali grant od nadácie Green Foundation a náš projekt Skrášľovanie okolia staničiek zberného odpadu vysadením paviniča v deň obhajoby finančne podporil aj pán primátor Ján Mokoš .

  Máme za sebou dve tretiny cesty, čaká nás ešte realizácia a záverečná oslava.

                                                                                                                        Deviataci . IX.A

 • Lesná pedagogika

   Piatok navštívili piataci múzeum a botanicku záhradu v Tatranskej Lomnici. 

 • O Z N A M

  Oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin v dňoch od 29. apríla 2018 (štvrtok) do 3. apríla 2018 (utorok) bude prevádzka Základnej školy s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry prerušená.

  Prevádzka Základnej školy s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry  pokračuje v stredu     

  4. apríla 2018.

                                                                                                             Mgr. Ondrej  Balogh

                                                                                                                       riaditeľ  školy

   

 • Strelci postupujú na Majstrovstvá SR

  V Prešove sa konalo krajské kolo v streľbe žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Strelci našej školy si zo súťaže odnášajú niekoľko ocenení. Družstvo mladších žiakov: Lenka Schotterová, Richard Jurík a Nikola Vaverčáková sa umiestnilo na 3. mieste.

  V kategórii starších chlapcov v silnej konkurencii víťazov okresných kôl z celého Prešovského kraja zvíťazil Branislav Tóth kvalitným výkonom 290 bodov (z 300 možných). Rasťo Petečel skončil na 3. mieste.

  V kategórii starších dievčat sa Kristína Martičeková umiestnila na 2. mieste. Tieto výkony v súčte bodov zabezpečili víťazstvo aj celému družstvu starších žiakov a postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré budú v apríli 2018 vo Svätom Petri (okres Komárno).

  Blahoželáme a držíme palce! Video si môžete pozrieť na facebooku školy.

  M. Strnka

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2018 / 2019

  Zápis do 1. ročníka Základnej školy  s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

  na školský rok 2018 / 2019 sa uskutoční

  11. apríla 2018 ( streda) od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove Základnej školy  s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry.

  Na zápis je potrebné priniesť :

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • finančnú hotovosť 10 €                                  
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa                                     
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria