Navigácia

 • Tentokrát sme mali v rámci projektu Lesná pedagogika stretnutie so žiakmi 5.A triedy na o.o.Smokovce. Najprv sme sa zoznámili, potom trocha zabavili a nakoniec sme sa prešli a vychutnali krásu  jari...  Do galérie Lesná pedagogika s 5A_október_2017 boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov detí MŠ

  Oznamujeme Vám, že v čase od 30. októbra do 31. októbra 2017 (pondelok, utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu nízkeho záujmu rodičov. Činnosť ZŠ s MŠ pokračuje vo štvrtok 2. novembra 2017. Kontakt počas prerušenia prevádzky:Zástupkyňa pre MŠ: 0901 717 068

 • Aj tento rok sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu Lesná pedagogika s pani Zuzanou Spitzkopfovou. Začali sme vysokohorskou túrou na Štrbskom Plese a pokračovali ku vodopádu Skok. Tešíme sa na ďalšiu akciu....  Do galérie Lesná pedagogika 7A_september 2017 boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo cezpoľného behu 2017

  Dňa 4. októbra 2017 sme sa opäť stali organizátormi okresného kola v cezpoľnom behu pre žiačky a žiakov ZŠ. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 18 základných škôl. Na štart sa postavilo spolu 49 dievčat a 49 chlapcov (tí, čo neprišli, môžu ľutovať). Výsledky: kategória jednotlivcov - dievčatá: 1. miesto Grigerová Gabriela (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad), 2. miesto Chudíková Paulína (ZŠ Tatranská Lomnica), 3. miesto Kormaníková Tatiana (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad).

  - chlapci: 1. miesto Mešár Maroš (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad), 2. miesto Brejčák Pavol (Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad), 3. miesto Pokorný Dominik (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad).

  Kategória družstvá dievčat: 1. miesto ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad; 2. miesto ZŠ Tatranská Lomnica a 3.miesto Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad

  Kategória družstvá chlapcov: 1. miesto ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad; 2. miesto Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad, 3. miesto ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Fraňa Kráľa, Poprad.

  Z našich žiakov sa najviac darilo Matúšovi Gallikovi - 13. miesto a Teovi Žampovi - 17. miesto. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU: Vysledky_OK_CB_2017.xlsx

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole. Fotografie si môžete pozrieť v galérii.https://zsdsmokovec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=285

 • ZRPŠ v ZŠ

  Vážení rodičia žiakov ZŠ!
  Dňa 05.10.2017 (štvrtok) o 15.30 h sa v školskej jedálni uskutoční plenárna schôdza ZRPŠ. Po nej pokračujú v triedach triedne schôdze. Účasť je potrebná.

 • Nádherné počasie, dobrá nálada a pozitívny vzťah k horám, to všetko spájalo skupinku našich žiakov, rodičov a učiteľov na 38. ročníku podujatia Čisté hory, ktoré sa konalo v sobotu 30. septembra 2017. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME! Do galérie Akcia "Čisté hory 2017" boli pridané fotografie.

 • 20. 9. 2017

  Aj Podlesáci chcú byť mobilní, veď nie všetci bývajú na sídlisku pri škole. Či majú dostatočné technické zručnosti, preverila jazda zručnosti na bicykli a kolobežke. Slalomovú trať museli zvládnuť na obidvoch dopravných prostriedkoch.Uspešní boli všetci 20-ti,najaktívnejší boli aj odmenení. Do galérie Deň mobility boli pridané fotografie.
   

 • Rozvrh hodín 2017/2018

  Milí žiaci!

  Na stránke v ľavom menu - Rozvrh - si môžete pozriež platný rozvrh hodín na školský rok 2017/2018. Môžete si ho zapísať do žiackych knižiek.

 • Rozvrh hodín 2017/2018

  Milí žiaci!

  Na stránke v ľavom menu - Rozvrh - si môžete pozrieť zatiaľ skúšobnú verziu rozvrhu hodín na školský rok 2017/2018. Do žiackych knižiek si ho prepíšte až o týždeň. Dovtedy môžu byť v ňom ešte malé úpravy. Ďakujeme!

 • Zmena poplatku a spôsobu platenia v materskej škole

  Vážení rodičia detí v materskej škole!

           Výšku príspevku určuje riaditeľ školy podľa § 28 ods. (4) až (9)  zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 2/2017 zo 29.06.2017 a to pre jedno dieťa s celodennou starostlivosťou vo výške 15 € mesačne. Za pobyt dieťaťa v materskej škole za dieťa mladšie ako 3 roky , vrátane mesiaca v ktorom dovŕši vek 3 roky, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50 € mesačne.

          Tento poplatok uhrádzajú všetci rodičia, príp. zákonný zástupca na každé dieťa v MŠ. Poplatok sa platí iba mesačne bezhotovostným bankovým prevodom na účet školy IBAN SK49 0900 0000 0050 6077 6241   a to do 10. dňa v mesiaci. Ako variabilný symbol uvádzajte mesiac/rokdo poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa a triedu. V prípade, že rodič, príp. zákonný zástupca neuhradí uvedený poplatok v stanovenom termíne, riaditeľ ZŠ s MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča (vyzve ho na nástenke materskej školy) rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa  do MŠ.

  Ďakujeme za porozumenie

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Prevádzka v školskej jedálni začína v materskej škole v pondelok 04. 09. 2017

                                                            v základnej škole v utorok  05. 09.2017

  Poplatky za stravu sa nemenia:

  Materská škola:  1,29  /desiata 0,28 + obed 0,68 + olovrant 0,23 + 0,10 réžia za obed /

                                  trvalý príkaz  25,80 €  

  Žiaci 1. stupeň:   1,11 /obed 1,01 + 0,10 réžia/, trvalý príkaz 22,20 €

  Žiaci 2. stupeň:   1,19 /obed 1,09 + 0,10 réžia/, trvalý príkaz 23,80 €

  Poplatky za stravu treba uhradiť mesiac dopredu  /1.platba v auguste na september, posledná v máji za jún/.

  Platby za stravu akceptujem iba bezhotovostne na účet:

  IBAN SK71 0900 0000 0050 6077 6233

  Variabilný symbol: dátum trvalého príkazu /napr. 1508/

  Konštantný symbol: 0308

  V kolónke pre prijímateľa uviesť meno stravníka

  V zmysle prevádzkového poriadku možno stravníka zo stravy odhlásiť deň vopred, najneskôr do 7,30 hod. osobne, SMS správou alebo telefonicky na č. 0911 159 974.

  V prípade choroby dieťaťa/ žiaka možno obed v 1. deň odobrať do obedára. Za neodhlásený alebo neodobratý obed nepatrí finančná náhrada.

  Vyúčtovanie stravy robím 2x ročné na konci kalendárneho a školského roka.

                                                                                          Mária Liptajová 

   

  Prihlášku na stravu si môžete stiahnuť TU:

  pre dieťa materskej školy - Prihlaska_na_stravu_pre_MS_2017_2018.doc

  pre žiakov základnej školy - Prihlaska_na_stravu_pre_ziakov_ZS_2017_2018.doc

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Oznamujeme žiakom našej školy a rodičom, že školský rok 2017/2018 začne 4. septembra 2017 (pondelok) o 09.15 h na multifunkčnom ihrisku pri škole (v prípade zlého počasia v telocvični školy).

  Oznamujeme rodičom detí našej materskej školy, že schádzanie detí je v pondelok 4. septembra 2017 do 08.00 h.

  Tešíme sa na Vás!

 • Nové poplatky pre MŠ a ŠKD platné od 01.09.2017

 • Posledný deň školského roka 2016/2017 znamenal množstvo ďakovných slov pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a ocenení pre našich úspešných žiakov. Všetkým Vám želáme krásne a pokojné leto! Vidíme sa 4. septembra 2017 o 09.30 h na multifunkčnom ihrisku! Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

  Milí žiaci!

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v piatok 30. júna 2017 na multifunkčnom ihrisku pri škole (v prípade zlého počasia v telocvični školy) o 09.30 h. Zraz žiakov na ihrisku je o 09.20 h.

 • 28. 6. 2017

  V stredu 28. júna 2017 sme sa s našimi deviatimi predškolákmi rozlúčili ako sa patrí. Po úvodnom slove triednej učiteľky, básničke a piesni, deti našli v triede znenie prvej z úloh, ktoré mali postupne plniť ako námorníci. Spoločnými silami aj za pomoci rodičov sa im podarilo nájsť všetky indície vedúce k nájdeniu pokladu. Potom nasledoval sľub a samozrejme detská párty. Rodičia predškolákov sa pani učiteľkám na záver poďakovali za prácu a lásku k ich deťom. Pani zástupkyňa odovzdala predškolákom osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a zaželala im všetkým mnoho úspechov v školách, ktoré budú od septembra 2017 navštevovať. Do galérie Rozlúčka s predškolákmi 2017 boli pridané fotografie.

 • 4. 7. 2017

  V utorok 27. júna 2017 sme sa stali organizátormi Olympijského dňa 2017 spolu s Olympijským klubom Vysoké Tatry, Mestom Vysoké Tatry a Slovenským Olympijským výborom. Tohto krásneho športového zápolenia sa zúčastnli naši škôlkári, žiaci našej školy, žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy, žiaci zo ZŠ Tatranská Lomnica a 42 žiakov z medzinárodného olympijského tábora. Súťažilo sa v atletických disciplínach, štafetovom behu, behu a športovej streľbe. Nad fair play dozerali učitelia, animátori a slovenskí olympionici. Navštívila nás aj slovenská televízia RTVS. Tí najlepší športovci si odniesli vecné ceny a všetci zúčastnení získali červené tričko. Ďakujeme za krásny športový zážitok! Do galérie Olympijský deň 2017 boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Chlapčenský spevácky zbor Bonifantes z Pardubíc, pod vedením svojho zakladateľa a umeleckého riaditeľa Jána Mišeka, vystúpil v našej škole 15. júna 2017. Spevácky zbor Bonifantes vstúpil už do svojej osemnástej koncertnej sezóny. Z celkového počtu 200 členov sa v našej škole predstavilo 35 chlapcov – od tých najmenších až po mládencov. Samotný koncert bol zostavený z klasických i z menej známych diel duchovnej hudobnej literatúry ako Mozartovo Ave Verum Corpus, Händlove Hallelujah z veľkolepého oratória Mesiáš, Pánis Angelicus Cesara Francka, z Biblických písni Antonína Dvořáka, úryvkov z Requiem Gustáva Faureho. Obdivovali sme bravúrne zvládnutý viachlasý spev, disciplinované frázovanie i oduševnelosť a radosť zo spevu malých i väčších spevákov. Zbor má za sebou vystupovanie vo viacerých krajinách troch kontinentov – naposledy v Japonsku, sprevádzal jedného z najznámejších svetových tenoristov José Carrerasa, chystá sa na vystúpenie pre Svätého Otca Františka vo Vatikáne. Ďakujeme za nádherný umelecký zážitok! Do galérie Výchovný koncert - spevácky zbor Bonifantes boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Žiaci 5. až 9. ročníka našej školy sa na hodinách techniky počas druhého polroka školského roka venovali svojim vlastným projektom. Finálne produkty vznikali postupne po malých krôčikoch od samotného nápadu po konečnú realizáciu. Niektoré z výsledkov žiakov vám ponúkame v tomto albume. Blahoželáme k prvým vlastným výrobkom! Niektoré nájdu uplatnenie v našej materskej škole. Do galérie Technika - projekty žiakov boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980

  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria