Navigácia

 • Úspešní riešitelia Olympiády v anglickom jazyku

  16. januára naši žiaci Rastislav PetečelSandro Streichsbier na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku dokázali, že patria medzi najlepších. Náročná súťaž testuje nielen jazykové zručnosti, ale aj  tvorivosť a prejav žiakov. Obidvaja žiaci vo svojej kategórii obsadili krásne ôsme miesto .                                            Srdečne blahoželáme. 

 • Lyžiarsky kurz

  Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz

 • Vianoce 2017

  Do galérie Vianoce 2017 boli pridané fotografie.

 • Pozvánka

 • CESTOVNÉ

  Riaditeľstvo školy oznamuje že dňa 20.12.2017 ( streda) v čase od 10,00 h. do 15,00 h. v kancelárií ekonómky bude preplácané dopravné žiakom z Novej Lesnej

 • Beseda o závislosti

  NAVŠTÍVIL NÁS

  MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
   psychiater a odborník na závislosti. V súčasnosti je riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí. Je hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre adiktológiu (odbor zaoberajúci sa prevenciou, liečbou a výskumom rizikových foriem správania, ktoré môžu viesť k závislosti.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznamujem Vám, že posledné odhlasovanie zo stravy v decembri 2017 bude možné najneskôr

  utorok 19. decembra 2017 do 15,00 hod.

  Po tomto termíne už odhlášky nezrealizujem, pretože musím urobiť presné objednávky a vyúčtovať stravné.

  Preto prosím, ak viete, že nebude posledný týždeň v škole, odhlásiť sa do hore uvedeného času.

  V prípade choroby stravníka obed si bude môcť prevziať do obedára.

                                                                                 Vedúca ŠJ :

 • OZNAM

  Riaditeľské voľno

   

   

   

                                                                            Dolný Smokovec 11.12.2017

   

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry v súlade so zákonom   245/2008   Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom na deň 15.12.2017 (piatok)  riaditeľské voľno  z  organizačných   dôvodov  – (§150  ods. 5  školského   zákona). Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke    MŠ, ŠJ ani  ŠKD pri  Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry.                 

                                                                                                                               Mgr. Ondrej Balogh

                                                                                                                                    riaditeľ školy

   

   

   

   

                                                                                       

   

   

   

   

   

   

   

 • FORMUJÚ SA NOVÉ PRIATEĽSTVÁ?

  Skype prenos

  Nie je to tak dávno, čo Scarlet z Ley Hill School navštívila našu školu a dnes máme za sebou prvý Skype prenos s jej spolužiakmi.

  Ako sa to všetko začalo? Naši piataci, šiestaci a siedmaci využili možnosť porozprávať sa so Scarlet po anglicky, urobili spolu krásny projekt s názvom FRIENDSHIP, vymenili si adresy a napísali prvé listy. Spoznali nových kamarátov na diaľku, získali nové vedomosti o krajinách a zdokonaľujú sa v jazyku. 29. novembra sme pripravili Skype prenos, z ktorého sme sa všetci tešili. V prezentácii sme predstavili naše krásne mesto, našu školu, škôlky do ktorých  žiaci chodili. A nechýbalo ani hudobné vystúpenie. Talentovaný Jakub zahral na husliach vlastnú skladbu, ktorá všetkých roztancovala. Tešíme sa na ďalšie prenosy.

 • BLAHOŽELÁME

  29. novembra 2017 sa Rastislav Petečel z 9. A zúčastnil na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá je veľmi náročnou skúškou vedomostí žiakov z daného predmetu. Skončil na krásnom 10. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme.

 • Testovanie T5 2017

  Do galérie Testovanie T5 2017 boli pridané fotografie.

 • Testovanie T5 2017

  Oznam pre rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ!

  Vážení rodičia!

  Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie piatakov Testovanie T5 - 2017 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Harmonogram testovania je uvedený nižšie - prosíme, dôsledne si ho preštudujte.

  Po skončení testovania môžu žiaci ísť na obed do školskej jedálne.

  Ak nemáte záujem o poskytnutie stravy vášmu dieťaťu, nezabudnite ho, prosím, odhlásiť u vedúcej školskej jedálne.

  Harmonogram

  Testovanie 5-2017

  Termín testovania:  22. november 2017 (streda)

  Žiaci 5. ročníka budú rozdelení do učební podľa schváleného zasadacieho poriadku. Zoznam testovaných žiakov v jednotlivých učebniach a presné pokyny k testovaniu budú tiež  zverejnené na nástenke v triede.

  Matematika

  8:00 – 8:10 h (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8:10 – 8:20 h (10 min)          rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:20 h (60 min)          administrácia (vypracovanie ) testu

  9:20 – 9:25 h (5 min)            zozbieranie testov a OH

  9:25 – 9:45 h (20 min)          prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  9:45 – 9:55 h (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9:55 – 10:05 h (10 min)        rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:05 – 11:05 h (60 min)      administrácia (vypracovanie) testu

  11:05 – 11:10 h (5 min)        zozbieranie testov a OH

  11:10                                      Záver testovania

   

   

  Žiaci so ZZ  = začlenení (integrovaní)

  Začlenení (integrovaní) žiaci 5. ročníka budú v učebni podľa schváleného zasadacieho poriadku. 

  Matematika

  8:00 – 8:10 h (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8:10 – 8:20 h (10 min)          rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:35 h (75 min)          administrácia (vypracovanie)  testu

  9:35 – 9:40 h (5 min)            zozbieranie testov a OH

  9:40 – 10:00 h (20 min)        prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  10:00 – 10:10 h (10 min)      úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  10:10 – 10:20 h (10 min)      rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:20 – 11:35 h (75 min)      administrácia (vypracovanie) testu

  11:35 – 11:40 h (5 min)        zozbieranie testov a OH

  11:40                                      Záver testovania

 • Projekt Roots & Shoots

  V pondelok 6. novembra naši deviataci absolvovali úvodný seminár v rámci programu Roots & Shoots Slovakia. Ide o komunitný projekt, ktorého výstupom bude "niečo", čo bude prospešné širšej komunite v okolí školy. Zámerne som napísala "niečo", pretože nás čaká výber projektového zámeru, rozdelenie úloh, dodržiavanie časového harmonogramu, vytvorenie Funpage stránky nášho tímu, obhajoba pred komisiou, realizácia projektu a oslava projektu. O všetkom vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme Simone Kuciakovej a Ladislavovi Birovi z GREEN FOUNDATION za úžasnú atmosféru a podnetné informácie k naštartovaniu. 

 • 7. 11. 2017

  Koncom októbra si naši žiaci spolu s triednymi učiteľmi pripravili k Svetovému dňu potravín (16.10.) zaujímavé triednické hodiny. Naučili sa, že nesprávnou výživou, príjmom energeticky bohatých potravín a nedostatkom pohybu si môžu privodiť civilizačné ochorenia.  Pripravili si zdravé pokrmy a spoločne si zamaškrtili. Do galérie Svetový deň potravín boli pridané fotografie.

 • Jesenné prázdniny

  Oznam pre rodičov žiakov ZŠ
  Jesenné prázdniny začínajú v pondelok 30.10.2017 a končia v utorok 31.10.2017. V stredu 01.11.2017 je deň pracovného pokoja. Vyučovanie pokračuje vo štvrtok 02.11.2017.

 • Tentokrát sme mali v rámci projektu Lesná pedagogika stretnutie so žiakmi 5.A triedy na o.o.Smokovce. Najprv sme sa zoznámili, potom trocha zabavili a nakoniec sme sa prešli a vychutnali krásu  jari...  Do galérie Lesná pedagogika s 5A_október_2017 boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov detí MŠ

  Oznamujeme Vám, že v čase od 30. októbra do 31. októbra 2017 (pondelok, utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu nízkeho záujmu rodičov. Činnosť ZŠ s MŠ pokračuje vo štvrtok 2. novembra 2017. Kontakt počas prerušenia prevádzky:Zástupkyňa pre MŠ: 0901 717 068

 • Aj tento rok sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu Lesná pedagogika s pani Zuzanou Spitzkopfovou. Začali sme vysokohorskou túrou na Štrbskom Plese a pokračovali ku vodopádu Skok. Tešíme sa na ďalšiu akciu....  Do galérie Lesná pedagogika 7A_september 2017 boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo cezpoľného behu 2017

  Dňa 4. októbra 2017 sme sa opäť stali organizátormi okresného kola v cezpoľnom behu pre žiačky a žiakov ZŠ. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 18 základných škôl. Na štart sa postavilo spolu 49 dievčat a 49 chlapcov (tí, čo neprišli, môžu ľutovať). Výsledky: kategória jednotlivcov - dievčatá: 1. miesto Grigerová Gabriela (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad), 2. miesto Chudíková Paulína (ZŠ Tatranská Lomnica), 3. miesto Kormaníková Tatiana (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad).

  - chlapci: 1. miesto Mešár Maroš (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad), 2. miesto Brejčák Pavol (Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad), 3. miesto Pokorný Dominik (ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad).

  Kategória družstvá dievčat: 1. miesto ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad; 2. miesto ZŠ Tatranská Lomnica a 3.miesto Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad

  Kategória družstvá chlapcov: 1. miesto ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad; 2. miesto Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad, 3. miesto ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Fraňa Kráľa, Poprad.

  Z našich žiakov sa najviac darilo Matúšovi Gallikovi - 13. miesto a Teovi Žampovi - 17. miesto. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU: Vysledky_OK_CB_2017.xlsx

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole. Fotografie si môžete pozrieť v galérii.https://zsdsmokovec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=285

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria