Navigácia

Počítadlo návštev stránky

Počet návštev: 2013663

Mapa

Vyučovanie

Piatok 29. 4. 2016
Piatok 29. 4. 2016

Partneri

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Dňa 20. apríla 2016 (streda) sa v čase od 15.30 h do 16.30 h uskutočnia individuálne konzultácie ZRPŠ.

 • 7. 4. 2016

  Dnes nás v rámci Tatranskej literárnej jari navštívili traja úžasne pozitívni ľudkovia a vniesli do dnešného dňa veselú náladu do našej školy. Novinárka a spisovateľka pani Zuzana Kuglerová, pán spisovateľ Ondrej Kalamár a učiteľ, režisér a scénarista úspešných filmov Bastardi pán Tomáš Magnusek. Vtipnými príhodami zo svojich životov nám predstavili seba a svoju tvorbu. Ďakujeme za úžasný deň! Do galérie Beseda so spisovateľmi boli pridané fotografie.

 • 6. 4. 2016

  Naši deviataci to už majú za sebou! Dnešné testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry prebehlo bez problémov. Výsledky očakávame koncom mesiaca. Do galérie Testovanie 9 2016 boli pridané fotografie.

 • Dňa 6. apríla 2016 sa koná celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Prebieha z dvoch predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Pri testoch môžu žiaci používať kalkulačky a rysovacie potreby. 

  P. S.: Milí deviataci! Najčastejšie chyby vyplývajú zo skutočnosti, že si dobre neprečítate zadanie otázky, a preto vyberiete nesprávnu odpoveď. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si prečítať aj ukážku a zvážiť všetky možnosti odpovedí, ktoré máte na výber a potom vyberte tú správnu.

 • 31. 3. 2016

  Oznámenie

  Riaditeľ ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) poskytuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno na deň 06. apríl 2016 (streda) z organizačných dôvodov. Zároveň oznamuje, že v daný deň bude v prevádzke materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

 • Vážení rodičia, milé deti a žiaci!

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 24. marca 2016 a končia v utorok 29. marca 2016. Vyučovanie a prevádzka materskej školy pokračuje v stredu 30. marca 2016.

 • 23. 3. 2016

  Projekt Lesná pedagogika mal svoje pokračovanie témou "Mapa Tatier". Piataci na stretnutí s lesnou pedagogičkou pani Zuzanou Spitzkopfovou vytvárali mapu Tatier. Do galérie Lesná pedagogika - Tatry boli pridané fotografie.

 • Dňa 8. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v Poprade. Pytagoriáda je postupová matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov: v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). Nikola Vaverčáková zo 4. ročníka sa stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!

 • V druhom polroku tohto školského roka sa nám podarilo na škole obnoviť školskú dielňu slúžiacu na vyučovanie predmetu technika. Žiaci tak získajú základné zručnosti dôležité pre lepšie podmienky uplatnenia sa na trhu práce. Viaceré európske krajiny majú vo vzdelávaní už v súčasnosti obsiahnuté výučbové programy zabezpečujúce nadobúdanie odporúčaných základných zručností a prepracované aj študijné programy prípravy budúcich učiteľov.Aj v našej škole si uvedomujeme význam vytvárania tvorivého prostredia vo výučbe na kvalitu a úroveň získavaných vedomostí žiakmi. Vzdelávanie v technických oblastiach ponúka ideálne podmienky na vytváranie takéhoto prostredia. Aktívna účasť žiakov na tvorbe technického diela alebo uskutočňovanie praktických experimentov je pre nich tým najlepším prostriedkom. Pozrite si naše prvé výtvory. Do galérie Školské dielne boli pridané fotografie.

 • Strelci postúpili na krajské kolo.
  V Spišskej Teplici sa konalo okresné kolo v streľbe žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Strelci našej školy potvrdili svoje kvality a zvíťazili v 3 zo 4 vyhlásených kategórií. V kategórii mladších žiakov zvíťazil Branislav Tóth pred Radoslavom Rácom. V kategórii mladších žiačok zvíťazila Kristína Martičeková. V kategórii starších žiačok sa majsterkou okresu stala Tatiana Spitzkopfová pred Petrou Rauschgoldovou (všetci zo ZŠ Dolný Smokovec). V súťaži družstiev zvíťazili obe naše družstvá mladších aj starších žiakov. Na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove nás budú reprezentovať družstvá mladších aj starších žiakov. Blahoželáme a držíme palce. Do galérie OK v streľbe boli pridané fotografie.

 • 3. 3. 2016

  Dňa 6. apríla 2016 sa  koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Prebieha z dvoch predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Ešte stále je dosť času na prípravu a minimalizáciu stresu. Dôležité je zvoliť si tie správne pomôcky a vedieť, kde sa môžu obrátiť v prípade problémov. Mnohí žiaci sa testovania obávajú. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky a rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda žiakom pomôcť, aby sa zbavili strachu a zvládli testy čo najlepšie? Najjednoduchšou cestou je pripraviť ich na to, čo ich čaká. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im možnosť zažiť túto skúšku aj „nanečisto".

 • Od 8. do 12. februára 2016 sa žiaci druhého stupňa ZŠ zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vyšných Ružbachoch. V krásnom prostredí im boli vytvorené ideálne podmienky. Hlavným programom bolo samozrejme lyžovanie, ale využili sme aj bazén, tenisovú halu a fitnes centrum. Žiaci prežili týždeň plný zážitkov, za čo ďakujeme prevádzkovateľom strediska a ubytovne SanAndré.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • Milí žiaci!

  Jarné prázdniny začínajú v pondelok 15. februára 2016 a končia v piatok 19. februára 2016. Vyučovanie pokračuje v pondelok 22. februára 2016. Prajeme vám príjemne strávené chvíle, nech už ste kdekoľkvek a s kýmkoľvek!

 • 4. 2. 2016 si naši recitátori opäť zmerali svoje "sily" v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Konkurencia bola silná, no najšikovnejší boli Tamarka Čonková, Jakub J. Evans, Katka Kukoľová a Anička Majerčáková. Výhercom blahoželáme a držíme palce na obvodnom kole v Poprade dňa 24. 2. 2016. Na ostatných sme hrdí. Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Milí žiaci!

  V pondelok 1. februára 2016 sú polročné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v utorok 2. februára 2016.

 • 29. 1. 2016

  Prvý polrok školského roka sme zavŕšili príjemnou karnevalovou zábavou. Sme pyšní, že takmer 90 % žiakov malo masku. Veľmi si to vážime. Ďakujeme za super náladu, súťaže a tančeky. To všetko by nebolo bez sponzorského hrania Ferka Kloudu. Ferko, veľké ďakujeme za všetky deti! Za nádhernú výzdobu a nákup cien pre masky patrí vďaka našim Lenkám! A ďakujeme aj pedagógom, že si pripravili aj tento rok úžasné masky!  Do galérie Karneval 2016 boli pridané fotografie.

 • 29. 1. 2016

  V piatok 29. januára 2016 čakal na deti a žiakov ZŠ s MŠ bohatý program. Od rána sme na našej škole privítali členov umeleckej agentúry AMOS s výchovným programom "Aj zvieratá žijú medzi nami". Pomedzi krásne slová o zvieratách sme si vypočuli populárne piesne slovenských interprétov. Mnohé z nich sme si zaspievali spolu s umelcami. Program nám navodil príjemnú atmosféru na Karneval 2016. Do galérie Výchovný koncert "Aj zvieratá žijú medzi nami" boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992
  riaditeľ:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974

Fotogaléria