Navigácia

Počítadlo návštev stránky

Počet návštev: 2027575

Mapa

Vyučovanie

Sobota 28. 5. 2016
Sobota 28. 5. 2016

Partneri

Fotogaléria

Novinky

 • Oznamujeme žiakom, že vo štvrtok 02.06.2016 sa fotíme - triedne kolektívy, skupinky aj jednotlivci. Ceny fotografií vám ešte upresníme. Objednávky sú záväzné. Na fotografiu triedy sa žiaci fotia bez ohľadu na to, či si ju objednávajú. Skupinové a individuálne fotografie sú záväzné. Fotiť sa budú aj žiaci navrhnutí na Galériu vzorných. Nezabudnite sa pekne obliecť!

 • V stredu 1. júna 2016 sa stretneme všetci v telocvični našej školy na Detskom bazáre. Svojim triednym učiteľom môžete nosiť knihy, hračky, hry a oblečenie - všetko čisté, nepoškodené a funkčné. Tovar si budete predávať vo svojich stánkoch, ktoré si vytvoríte v telocvični školy počas prvých dvoch vyučovacích hodín. Bazár sa uskutoční na 3 a 4. vyučovacej hodine. Nezabudnite si doniesť peniaze, aby ste si mohli aj vy niečo kúpiť.

 • V piatok 20.05.2016 sme na pôde našej školy privítali našich olympionikov a žiakov troch tatranských škôl na tradičnom športovom podujatí venované Olympijskému dňu. Slovenský olympijský výbor už od svojho vzniku, od roku 1993 každoročne organizuje Beh Olympijského dňa. Beh preto, lebo je to základný prejav aktívneho ľudského pohybu. Je jednoduchý a dá sa organizovať všade a takmer pre všetkých. Štafeta RIO 2016 odštartovala  27. apríla 2016 presne sto dní pred otvorením Olympijských hier pri Národnom pamätníku olympionikov v Martine a v piatok prišla do nášho mesta. Hlavným organizátorom Štafety RIO 2016 v našom regióne je Olympijský klub Vysoké Tatry. Cieľom tohoto podujatia nie je len uskutočnenie pretekov, ale aj vyslanie posolstva olympijskému RIU. Za organizáciou tohto krásneho podujatia stáli Olympijský klub Vysoké Tatry, Mesto Vysoké Tatry, pedagógovia ZŠ s MŠ Dolný Smokovec, Agentúra Mimoza a moderátori Dušan a Miško. Všetkým patrí srdečná vďaka!

 • Dnes 19. mája  2016 sa 10 žiakov našej školy prvýkrát zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre základné školy ENGLISH STAR, ktorá žiakom umožňuje porovnať si vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Do galérie English Star boli pridané fotografie.       Ole

 • Družstvo „A“ v súťaži Mladých záchranárov CO splnilo „majstrovský“ limit a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska. Tie sa budú konať v dňoch 8. - 10. júna 2016 v Považskej Bystrici. Členom družstva: Tatiane Spitzkopfovej , Kristíne Martičekovej, Radkovi Rácovi, Matúšovi Gállikovi srdečne blahoželáme a držíme všetci prsty!

 • Vo štvrtok 12. mája 2016 sa v telocvični školy uskutočnila slávnostná akadémia ku Dňu matiek. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave a realizácii a všetkým prítomným, že si našli čas a prišli sa na deti pozrieť. Do galérie Deň matiek 2016 boli pridané fotografie.

 • Dňa 3. mája 2016 sa žiaci 1. stupňa našej ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Pozreli si rozprávku „Jakub s veľkými ušami“ s pesničkami o najväčších ušiach na svete. Aj podľa dlhotrvajúceho záverečného potlesku bolo jasné, že predstavenie sa našim žiakom veľmi páčilo. Do galérie Návšteva divadla boli pridané fotografie.

 • 9. 5. 2016

  Dňa 05.05.2016 sa v areáli školy v prírode „Detský raj“ v Tatranskej Lesnej konalo obvodné kolo súťaže „Mladý záchranár CO“. Táto zaujímavá – športovo, vedomostno, zručnostná súťaž má za úlohu preveriť súťažiacich v oblastiach Ochrana života, zdravia a majetku a poskytovaní vzájomnej pomoci. Našu školu tento rok reprezentovali 2 družstvá. „B“ družstvo v zložení: Michal Teplický, Maroš Baláž, Petra Rauschgoldová a Paulína Kokoyová sa ako nováčikovia umiestnili na 5. mieste. „A“ družstvo v zložení: Tatiana Spitzkopfová, Kristína Martičeková, Radoslav Rác a Matúš Gallík sa umiestnilo na 3. mieste. Družstvo „A“ zároveň splnilo „majstrovský“ limit, ktorý ich oprávňuje štartovať na Majstrovstvách Slovenska. Čakáme ešte na nomináciu, ktorá prebehne po ukončení všetkých obvodných kôl v rámci celej SR.  Video zo súťaže si môžete pozrieť na Facebooku školy https://www.facebook.com/Z%C5%A0-s-M%C5%A0-Doln%C3%BD-Smokovec-21-Vysok%C3%A9-Tatry-856805537673156/?ref=aymt_homepage_panel                             

 • V dňoch 28. a 29. apríla 2016 sa žiaci 7. -9. ročníka našej školy a školy z Tatranskej Lomnice zúčastnili poznávacieho zájazdu do koncentračného tábora v Oswienčime a mesta Krakov. Žiaci si prezreli tábor Auschwitz I., pred ktorým sa nachádza známy nápis "Arbeit macht frei" a najväčší komplex v Brezinke Auschwitz Birkenau. Najviac na žiakov zapôsobili skutočné predmety z tých čias odobraté väzňom. Kruté pohľady na väzenské múry a plynové komory nenechá chladným hádam nikoho. Často sa stáva, že prehliadku niektoré slabšie povahy ani nedokončia. S témou holokaustu sa žiaci oboznamujú, okrem hodín dejepisu, aj na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, ale aj na hodinách slovenského jazyka a  iných predmetoch. Exkurzia do koncentračného tábora je jednou z možností ako túto tému žiakom objasniť. V meste Krakov, sídle poľských kráľov, si žiaci prezreli hrad Wawel, jeho korunovačnú katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava. Po prehliadke hradu pokračovali historickým centrom mesta a navštívili aj Jagelovskú univerzitu. Poznávací zájazd sa žiakom páčil a už teraz sa tešia na ďalší. Do galérie Oswienčim a Krakov boli pridané fotografie.

 • Dňa 08.04.2016 sa dvaja zamestnanci našej školy p. Cuníková a p. Hanák zúčastnili bedmintonového turnaja základných a stredných škol vo štvorhre. Do galérie Bedminton boli pridané fotografie.

 • 4. 5. 2016

  Naši piataci si pred niekoľkými dňami v rámci projektu Lesná pedagogika spolu s pani Zuzanou Spitzkopfovou prezreli Múzeum v Tatranskej Lomnici, videli film Ako diviačik zachránil mamičku a vytvorili prezentáciu živočíchov Tatier. Stretnutie ukončili turistickou vychádzkou na Pramenisko. Do galérie Lesná pedagogika Pramenisko boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia!

  Dňa 20. apríla 2016 (streda) sa v čase od 15.30 h do 16.30 h uskutočnia individuálne konzultácie ZRPŠ.

 • 7. 4. 2016

  Dnes nás v rámci Tatranskej literárnej jari navštívili traja úžasne pozitívni ľudkovia a vniesli do dnešného dňa veselú náladu do našej školy. Novinárka a spisovateľka pani Zuzana Kuglerová, pán spisovateľ Ondrej Kalamár a učiteľ, režisér a scénarista úspešných filmov Bastardi pán Tomáš Magnusek. Vtipnými príhodami zo svojich životov nám predstavili seba a svoju tvorbu. Ďakujeme za úžasný deň! Do galérie Beseda so spisovateľmi boli pridané fotografie.

 • 6. 4. 2016

  Naši deviataci to už majú za sebou! Dnešné testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry prebehlo bez problémov. Výsledky očakávame koncom mesiaca. Do galérie Testovanie 9 2016 boli pridané fotografie.

 • Dňa 6. apríla 2016 sa koná celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Prebieha z dvoch predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Pri testoch môžu žiaci používať kalkulačky a rysovacie potreby. 

  P. S.: Milí deviataci! Najčastejšie chyby vyplývajú zo skutočnosti, že si dobre neprečítate zadanie otázky, a preto vyberiete nesprávnu odpoveď. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si prečítať aj ukážku a zvážiť všetky možnosti odpovedí, ktoré máte na výber a potom vyberte tú správnu.

 • 31. 3. 2016

  Oznámenie

  Riaditeľ ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) poskytuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno na deň 06. apríl 2016 (streda) z organizačných dôvodov. Zároveň oznamuje, že v daný deň bude v prevádzke materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

 • Vážení rodičia, milé deti a žiaci!

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 24. marca 2016 a končia v utorok 29. marca 2016. Vyučovanie a prevádzka materskej školy pokračuje v stredu 30. marca 2016.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992
  riaditeľ:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974

Fotogaléria