Navigácia

Úspechy žiakov 2014/2015 Úspechy žiakov 2011/2012 Úspechy žiakov 2010/2011 Úspechy žiakov 2009/2010 Úspechy žiakov 2008/2009 Úspechy žiakov šk.r. 2007/2008

Úspechy žiakov

Úspechy žiakov 2014/2015

p.č.

Priezvisko a meno

ročník

umiestnenie

súťaž

1.

Spitzkopfová Tatiana

7.

2. miesto

M SR v športovej streľbe žiakov ZŠ

 

2.

Kozubová Tina

9.

 

4. miesto

 

 

Finále postupovej súťaže talent. mládeže škôl

               (družstvo v športovej streľbe)

3.

Petečel Leonard

9.

4.

Papáč Marcel

9.

5.

Papáč Marcel

9.

5. miesto

Finále postupovej súťaže talent. mládeže škôl

6.

Petečel Leonard

9.

6. miesto

Finále postupovej súťaže talent. mládeže škôl

7.

Kozubová Tina

9.

7. miesto

Finále postupovej súťaže talent. mládeže škôl

8.

Spitzkopfová Tatiana

7.

9. miesto

Finále postupovej súťaže talent. mládeže škôl

 

9.

Petečel Leonard

9.

10. miesto

M SR mládeže  (disciplína stoj)

10.

Petečel Leonard

9.

4. miesto

M SR mládeže  (disciplína ľah)

11.

Spitzkopfová Tatiana

7.

7. miesto

M SR mládeže  (disciplína ľah)

12.

Papáč Marcel

9.

9. miesto

M SR mládeže  (disciplína ľah)

13.

Petečel Leonard

9.

6. miesto

M SR mládeže  (disciplína 3 x 20)

14.

Petečel Leonard

9.

9. miesto

M SR mládeže  (disciplína 3 x 20)

15.

Petečel Leonard

9.

 

5. miesto

 

M SR mládeže  (disciplína družstvá stoj)

16.

Papáč Marcel

9.

17.

Spitzkopfová Tatiana

7.

18.

Petečel Leonard

9.

 

5. miesto

 

M SR mládeže  (disciplína družstvá ľah)

19.

Papáč Marcel

9.

20.

Spitzkopfová Tatiana

7.

 

21.

Petečel Leonard

9.

6. miesto

Národná liga mládeže (disciplína stoj)

22.

Petečel Leonard

9.

5. miesto

Národná liga mládeže (disciplína 3 x 20)

23.

Papáč Marcel

9.

6. miesto

Národná liga mládeže (disciplína 3 x 20)

24.

Petečel Leonard

9.

4. miesto

Národná liga mládeže (disciplína ľah)

25.

Papáč Marcel

9.

10. miesto

Národná liga mládeže (disciplína ľah)

26.

Spitzkopfová Tatiana

7.

9. miesto

Národná liga mládeže (disciplína ľah)

27.

Spitzkopfová Tatiana

7.

3. miesto

Národná liga mládeže (disciplína Slávia)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria