Navigácia

Oznamy Vzorový lístok na desiatu Školské ovocie NARIADENIE MESTA VYSOKÉ TATRY

Školská jedáleň

Oznamy

Oznam vedúcej ŠJ na školský rok 2016/2017

 

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

Oznam vedúcej ŠJ

 

Prevádzka v ŠJ:

- pre deti MŠ od pondelka 05. septembra 2016

- pre žiakov ZŠ začína v utorok 06. septembra 2016

 

Poplatky za stravu sa nemenia:

žiaci 1. – 4. roč. cena obeda: 1,01 +0,10 (réžia) spolu 1,11 euro, mesačný poplatok 22,20

žiaci 5. – 9. roč. cena obeda: 1,09 +0,10 (réžia) spolu 1,19 euro, mesačný poplatok 23,80 €

deti MŠ: desiata   : 0,28

                obed      : 0,68 + 0,10 /režijný poplatok/

                olovrant : 0,23

                denný poplatok spolu: 1,29 €, mesačný poplatok 25,80 €  

Účet ŠJ v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK71 0900 0000 0050 6077 6233

Poplatok za stravu sa hradí 1 mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci trvalým príkazom (prvá platba v auguste na september, posledná v máji za jún). V zadávaní príkazu na úhradu je potrebné uvádzať do poznámok priezvisko stravníka.

Vyúčtovanie stravného (vrátenie preplatkov) sa prevádza 2 x ročne, a to k 31.12 a 30.06. bezhotovostným stykom na účet odkiaľ boli peniaze poukazované.

V zmysle prevádzkového poriadku možno stravníka zo stravy odhlásiť deň vopred alebo najneskoršie do 07.30 h príslušného dňa osobne, telefonicky alebo SMS na číslo telefónu vedúcej ŠJ - 0911 159 974.

V prípade choroby dieťaťa/žiaka možno obed v prvý deň prevziať do obedára do 12,30 h. Za neodhlásený alebo neodobratý obed neprináleží finančná  náhrada!

Prihlášku pre dieťa MŠ si môžete stiahnuť TU:

Prihlaska_na_stravu_pre_deti_MS_2016_2017.doc

Prihlášku pre žiaka ZŠ si môžete stiahnuť TU:

Prihlaska_na_stravu_pre_ziakov_ZS_2016_2017.doc

 

Pozn: Platbu v hotovosti neakceptujeme! Za porozumenie ďakujeme!

                                                                                                                                 Mária Liptajová, vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria