Navigácia

O škole

Linky pre učiteľov a rodičov

Ústredný portál verejnej správy SR

Portál záchrannej služby


Kino TATRAN Poprad   Kino MAX Poprad

AquaCity Poprad

Referáty   Referáty2   Referáty3   Referáty4

Študentské stránky  

Ťaháky - referáty  

Antiškola

Maturita cz   Referáty cz

 

 

 

                  Ministerstvo školstva SR

 

§       Krajské školské úrady

§        Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave

§         Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave (Tomášikova)

§         Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

§         Metodicko-pedagogické centrum v Prešove

§         Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

§         Školské výpočtové stredisko Bratislava

§         Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

§         Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš

§         Školské výpočtové stredisko  Michalovce

§         Školské výpočtové stredisko Piešťany

§         Ústav informácií a prognóz školstva

§         Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky

§         Štátny inštitút odborného vzdelávania

§         Národné športové centrum

§         Štátny pedagogický ústav

§         Medzinárodné laserové centrum

§         Slovenská pedagogická knižnica

§         Agentúra na podporu vedy a techniky

§         Štátna školská inšpekcia


§         Centrum vedecko-technických informácií

§         SARC - centrum pre rozvoj, vedu a technológie

§          Academia Istropolitana

§         IUVENTA

§         Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 

Infovek

  Moderná škola

Centrum pre vzdelávaciu politku

 

 

·  Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR

·  Ústav pre informácie vo vzdelávaní ČR

·  Centrum pro studium vysokého školství


·         Mimovládne organizácie

       Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

        Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

        SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

·         Centrá pre vzdelávaciu politiku v zahraničí

        Center for Educational Research and Development, Chorvátsko

        Institut pro sociální a ekonomické analýzy, Česká republika

        Středisko vzdelávací politiky, Česká republika


        International Institute for Education Policy, Planning & Management,    

        Gruzínsko

        Center for Public Policy PROVIDUS, Lotyšsko

        Center for Educational Policy Analysis, Maďarsko

        Center Education 2000+, Rumunsko

        Center of Educational Policy, Ľvov, Ukrajina

        Educational Studies Centre, Dnepropetrovsk, Ukrajina

·         Rôzne

        Kritické myšlení, o.z.

                             vzdelavanie.osf.sk
                        Stránka ponúka informácie o seminári „Financovanie školstva v SR", organizovaný NOS

        Fórum tvorcov verejnej politiky

        Portál Občan.sk

        Česká škola
  Stránka Česká škola je zameraná na základné a stredné školy a ponúka svojim čitateľom       množstvo aktuálnych informácií i priestor k vyjadreniu svojho názoru na školskú problematiku.

        www.schoolreform.org
Stránka americkej nadácie Century Foundation poskytuje informácie o výskumoch, štúdiách a publikáciách zameraných na dôležité otázky vzdelávacej politiky ako napr.: nerovnosť vo vzdelávaní, možnosť výberu vo vzdelávaní, integrácia a pod.

        www.ncrel.org

                   school.discovery.comNovinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria