Navigácia

O škole

Akcie a podukatia 2008/2009

September

-         návšteva 11 detí a 7 dospelých z Japonska

-         prihláška na priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov „Školský vzdelávací program v materskej škole“ (Čechanová, Jínová)

-         účasť na školení k Eduzberu 2008 a 2009 v Prešove (Balogh, Strnková)

-         účasť na školení „Legislatívne aspekty predprimárneho vzdelávania v materskej škole“ (Čechanová)

-         psychologické vyšetrenia (Dr. Pisarčíková)

-         účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

-         aktivitu ku Dňu Eura

-         plenárna schôdza ZRPŠ

-         zisťovanie profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka (Dr. Kopčíková)

-         letná časť Tatranskej lyžiarskej ligy v Poprade – cezpoľný beh (Kubatová, 6 žiakov)

 

Október

-         účasť na seminári pre učiteľov telesnej výchovy (Balogh)

-         účasť na veľtrhu Šiška na Teplom vrchu k ekologickej výchove (Kostková)

-         okresné kolo v cezpoľnom behu (Kubatová, 6 žiakov) – družstvo chlapcov 9.m., družstvo dievčat 14.m.

-         pedagogická prax absolventa M. Čarného z náboženskej výchovy

-         účasť na PVPZ na Domaši (Balogh)

-         projekt „Cesta k emocionálnej zrelosti“ v spolupráci s pracovníkmi CPPPaP z Popradu, žiaci IX.A triedy

-         prihláška do matematickej súťaže PIKOMAT (3 žiaci) a MAKS (14 žiakov) - Kostková

-         akcia ŠKD „Preteky na kolobežkách“ (Hönschová, Potanková, 32 žiakov)

-         školenie k BOZP (Ing. Majerčák)

-         Deň otvorených dverí

-         7. ročník Európskeho dňa rodičov a škôl

-         Deň športu (186 žiakov, všetci učitelia)

-         prihláška do 2. ročníka Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s. „Talenty novej Európy“ (Strnková, N. Kubíková)

-         1. kolo Školskej krajskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch (Strnka, 3 žiaci), družstvo 1. miesto

-         McDonald´s Cup najmladších žiakov v T. Lomnici (Balogh, 11 žiakov)

-         beseda v knižnici v Dolnom Smokovci k Medzinárodnému dňu školských knižníc (Lehotská, Melová, Žužová, Spišiaková, II.A, IV.A, V.A, VI.A)

-         účasť na seminári „Tvorba ŠkVP pre MŠ“ v Spišskej Sobote (Čechanová)

-         malý futbal Jednota Cup mladších žiakov (Balogh, 10 žiakov) – postup na okresné kolo

-         predaj vianočných pohľadníc UNICEF (Kostková, IX.A) – predaných 200 pohľadníc, 3000 Sk pre UNICEF

-         účasť na odbornom seminári z informatiky „Talent v akcii 2008“ v Kysaku                     (R. Lešundák, M. Lengvarská, O. Kollárová)

-         natáčanie do STV o kráľovnej Alžbete II. (Ratkovská z STV)

-         stretnutie s kráľovnou Alžbetou II. na Hrebienku (5 učitelia a 60 žiakov)

-         ukážka zbraní a práce Colnej správy z Popradu (I.A, II.A, III.A, IV.A, VI.A, VI.B, IX.B)

-         teoretická časť 1. účelového cvičenia

-         praktická časť 1. účelového cvičenia

-         okresné kolo súťaže „Mladí záchranári CO“ v Poprade (Strnka, N. Kubíková,                  B. Pitoňáková, M. Štefaňák, M. Kováčik) – 1. miesto a postup na krajské kolo

-         2. kolo Školskej krajskej streleckej ligy v Drienove (Strnka, 3 žiaci), N. Kubíková 2.m., M. Špiak 1. m., M. Kováčik 2. m.

 

November

-         účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

-         okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka (Lehotská, K. Čopiaková 9.m.)

-         účasť na seminári SČK v Poprade (Spišiaková)

-         cvičné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2008 (Cuníková, 36 žiakov)

-         účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

-         futbal starších žiakov v Tatranskej Lomnici (Kubatová, 10 žiakov, 2. miesto)

-         účasť na seminári pre učiteľov anglického jazyka (Olekšáková)

-         školenie koordinátorov medzinárodného testovania OECD PISA 2009 v Košiciach (Strnková)

-         ZRPŠ v materskej škole

-         medzitriedny futbalový turnaj

-         návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi (Lehotská, Melová, Olekšáková, 86 žiakov 2. stupňa) na predstavení „Brána Slnka“

-         exkurzia v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici (Šmalová, Spišiaková, Žužová, I.A, II.A, IV.A)

-         účasť na seminári „Súčasné trendy v didaktike materskej školy“ (Čechanová)

-         fotenie žiakov

-         beseda s Ing. Semanom „Chránené živočíchy v regióne“ (V.A)

-         3. kolo Školskej krajskej streleckej ligy v Prešove (Strnka, 3 žiaci), N. Kubíková 2.m., M. Špiak 1. m., družstvo 3. miesto

-         organizácia obvodného kola v stolnom tenise dievčat a chlapcov (Cuníková, Strnka)

-         účasť na Burze informácií v Poprade (Kostková, Melo, IX.A, IX.B)

-         beseda s horolezcom P. Hámorom (Lehotská, Cuníková, VI.A, VII.A)

-         beseda s Ing. Semanom „Ázijské exotické zvieratá“ (VII.A)

-         medzitriedny turnaj vo vybíjanej dievčat pre 3. – 9. ročník

-         okresné kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ zo vzduchovky (Strnka, 6 žiakov), družstvo dievčat 1. miesto – postup na krajské kolo, družstvo chlapcov 2. miesto, N. Hronkinová 1. m., M. Špiak 2.m., N. Kubíková 3.m., B. Pitoňáková 4.m., M. Kováčik 6.m., M. Tóth 10.m.

 

December

-         registrácia kultúrnych poukazov na rok 2009 (Strnková)

-         výchovný koncert „Tichá noc“ pre MŠ a ZŠ

-         účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

-         Tatranský Mikuláš 2008 v kine v Tatranskej Lomnici

-         1. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 10 žiakov), N. Kubíková 1.m., N. Hronkinová 2.m., M. Špiak 3.m., M. Tóth 3.m., B. Pitoňáková 5.m., B. Puškárová 5.m., M. Kováčik 6.m., M. Papáč 15.m., M. Mičunda 16.m., L. Petečel 23.m.

-         Mikuláš v materskej škole

-         beseda s Ing. Semanom „Lesné a vodné hospodárstvo“ (VIII.A)

-         školské kolo Šaliansky Maťko

-         akcia ŠKD „Miss bábika“ (Hönschová, Potanková, 12 dievčat)

-         krajské kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ zo vzduchovky v Šarišských Michaľanoch (Strnka, 3 žiačky), družstvo 1. miesto – postup na majstrovstvá SR, B. Pitoňáková 1. miesto

-         účasť na porade ZO OZ (Žužová)

 

Január

-         literárna súťaž „Najkrajší príbeh mladého záchranára CO“ (M. Štefaňák 1. miesto v próze a 3. miesto v poézii)

-         okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka (Krajňáková, J. Kostolník 1. miesto – postup na krajské kolo)

-         zimná časť Tatranskej lyžiarskej ligy v Tatranskej Lomnici (Balogh, 19 žiakov)

-         1. kolo TLL v Liptovskej Tepličke (Melo, 6 žiakov)

-         2. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 9 žiakov) – M. Špiak 1.m., N. Hronkinová 2.m., N. Kubíková 3.m., M. Kováčik 5.m., M. Tóth 6.m.

-         okresné kolo Šaliansky Maťko (Melová, 2 žiaci)

      -     okresné kolo matem. olympiády MO Z 5,9  (Kostková, O. Kollárová, I. Timoracká)

-         okresné kolo olympiády z anglického jazyka (Olekšáková, S. Kušnír 6.m., R. Lešundák 11.m.)

-         majstrovstvá SR v streľbe z VzPu žiakov ZŠ v Prašiciach (Strnka, N. Hronkinová 4.m., N. Kubíková 6.m., B. Pitoňáková 23.m., družstvo 5. miesto)

-    majstrovstvá SR na saniach v Altenbergu (Patrik Tomaško – 1. miesto)

 

Február

-     karneval pre MŠ, 1. – 6. ročník

-     Zápis do 1. ročníka na školský rok 2009/2010 (zapísaných 19 detí, z toho 1 odklad)

-     okresné kolo v plávaní (A. Závacká 3. m. 100 m znak)

-     projekt „Správaj sa normálne“ v V.A triede

-     projekt „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.A

-     3. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 8 žiakov) N. Kubíková 1.m., M. Tóth 2.m., M. Špiak 3.m., M. Kováčik 5.m.

-     účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

-     2. kolo TLL v Jurgowe (Melo, 6 žiakov)

-     ukončenie projektu „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.A

-     krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka v Prešove (J. Kostolník 2. miesto)

-     účasť na streleckej súťaži Národná liga mládeže v Prešove (Strnka, 3 žiaci)

      M. Tóth – VzPu Slávia 18.m, 17.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 ľah 5.m. a 4.m., VzPu 40 stoj 4.m. a 3.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 5.m. a 8.m., VzPu 40 stoj 2.m., a 3.m.

-     účasť na streleckej súťaži Národná liga mládeže v Košiciach (Strnka, 3 žiaci)

      N. Hronkinová – VzPu 40 ľah 5.m. a 4.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 4.m. a 4.m., VzPu 3 x 20   2.m. a 3.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 7.m. a 4.m., VzPu 40 stoj 6.m., a 9.m.

-     účasť na streleckej súťaži MK a Národná liga mládeže v Žiline (Strnka, 3 žiaci)

      N. Hronkinová – VzPu 40 ľah 7.m. a 7.m., VzPu 40 stoj 11.m. a 6.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m., VzPu 3 x 20   1.m. a 2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 stoj 1.m., a 6.m., VzPu 3 x 20   7.m. a 4.m.

      družstvo VzPu 40 stoj 1. miesto (28.02.) a 1. miesto (01.03.)

 

Marec

-     projekt „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.B triede

-     OECD PISA 2009 (medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov v oblasti čit., mat. a prír. gramotnosti, zúčastnených 16 žiakov školy)

-     účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

-     účasť na streleckej súťaži MK a Národná liga mládeže v Prešove (Strnka, 3 žiaci - 07.03. a 08.03.2009)

      N. Hronkinová – VzPu 40 stoj 5.m. a 12.m.; VzPu 40 ľah 5.m. a 5.m.     
N. Kubíková –  VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m.; VzPu 3 x 20   2.m. a 2.m.         

M. Špiak – VzPu 40 stoj 6.m. a 9.m.; VzPu 3 x 20  2.m. a 7.m.

      družstvo VzPu 40 stoj 1. miesto (07.03.) a 1. miesto (08.03.)

-     lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka v Bachledovej doline (Balogh, Cuníková, 15 žiakov)

-     projekt „Správaj sa normálne“ v V.A triede

-     ocenenie školy a M. Štefaňáka v Nitre za víťazstvo v lit. Súťaži „O najkrajší príbeh mladého záchranára CO“

-     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9 – 2009, zúčastnených 37 žiakov

-     súťaž ŠKD „Človeče, nehnevaj sa!“ (Hönschová, Potanková, 30 detí)

-     účasť na porade výchovných poradcov (Krajňáková)

-     účasť na streleckej súťaži MK BB a Národná liga mládeže v Brezne (Strnka, 3 žiaci)

      M. Tóth – VzPu Slávia 14.m. a 15.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 ľah 4.m. a 6.m., VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 12.m., a 13.m., VzPu 40 stoj  2.m. a 3.m.

-     účasť na porade predsedov rád škôl v Poprade (Olekšáková)

-     kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov (Dr. Kopčíková)

-     obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín (Lehotská, L. Baloghová, K. Čopiaková) bez postupu

-     4. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 8 žiakov) N. Kubíková 1.m., M. Špiak 2.m., M. Tóth 4.m., M. Kováčik 5.m.

-     3. kolo TLL na Štrbskom Plese (Balogh, Melo, 17 žiakov) – mesto V.Tatry - 3. miesto

-     Maratón čítania v školskej knižnici (1. a 2. stupeň)

-     organizácia obvodného kolo vo volejbale chlapcov a dievčat (Kubatová, družstvo chlapcov 1. m., družstvo dievčat 1. m.)

 

Apríl

-         návšteva Planetária v Prešove (Kostková, Cuníková, IX.A, IX.B)

-         účasť na odbornom seminári pre špeciálnych pedagógov v Košiciach (Spišiaková)

-         okresné kolo matematickej olympiády MO Z 6, 7, 8 (Kostková, A. Kušnírová 30. m., L.Baloghová 10.m., M. Lengvarská 5.m. = neúspešní riešitelia)

-         organizácia obvodného kola vo vybíjanej dievčat (Kubatová, družstvo dievčat nepostúpilo do okresného kola)

-         projekt „Lesná pedagogika“ v V.A (Olekšáková, Spitzkopfová, V.A)

-         okresné kolo vo volejbale dievčat (Kubatová, družstvo 6. miesto)

-         kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov (Dr. Kopčíková)

-         Majstrovstvá SR v športovej streľbe mládeže 2009 v Modrom Kameni (Strnka, 2 žiaci, N. Kubíková 1. miesto VzPu 40 družstvá, 4. miesto VzPu 40 stoj; M. Špiak 6. miesto VzPu 40)

-         projekt „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.B triede

-         projekt „Lesná pedagogika“ v VI.A (Lehotská, Spitzkopfová, VI.A)

-         projekt „Správaj sa normálne“ v V.A

-         účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

-         Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov ZŠ v Poprade (Strnka, 13 žiakov: M. Papáč 1.m., L. Petečel 4.m., J. Hušla 6.m., R. Škrab 8.m.; B. Puškárová 2.m., G. Kukoľová 5.m., M. Ilavská 6.m., M. Tóth 2.m., M. Mičunda 6.m., M. Špiak 1.m., N. Kubíková 2.m., M. Kováčik 5.m., B. Pitoňáková 8.m.)

-         Prezentácie UNICEF pre žiakov IX.A a IX.B triedy (p. Tomčáková – dobrovoľníčka UNICEF)

-         aktivity ku Dňu narcisov (Lehotská, žiaci 8. roč., vyzbieraných 180 €)

-         súťaž „O najkrajšiu kraslicu“ (Krajňáková, zapojených 18 žiakov)

-         ekologická úprava okolia školy (1. – 9. ročník)

-         účasť na seminári pre učiteľov anglického jazyka v Prešove (Olekšáková)

-         okresné kolo Pytagoriády P3, P4, P5 (Pištová, 3 žiaci)

-         okresné kolo Pytagoriády P6, P7, P8 (Cuníková, 3 žiaci)

-         návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, predstavenie „Vrabec Brmbolec“ (Šmalová, Spišiaková, Strnka, Žužová, I.A, II.A, III.A, IV.A)

-         futbal v Lendaku (Balogh, 11 žiakov)

-         účasť na porade skladníkov CO v Poprade (Strnka)

 

Máj

-         okresné kolo Jednota COOP cup mladších žiakov v Poprade (Kubatová, 10 žiakov)

-         Street hockey v Poprade (Balogh, 11 žiakov)

-         beseda o drogách (žiaci 8. a 9. ročníka)

-         účasť na lit. súťaži Štúrov Zvolen v Poprade (Melová, V. Andrášová, K. Čopiaková)

-          obvodné kolo súťaže Mladých záchranárov CO v Poprade (Strnka, Kubíková, Pitoňáková, Štefaňák, Kováčik – 2. miesto – postup na krajské kolo)

-          fotenie kolektívov tried

-          UNICEF - Týždeň Modrého gombíka (Kostková, žiaci IX.A, vyzbieraných 281,75 €)

-          pedagogická prax v školskom klube detí (absolventka SPgŠ Levoča)

-          súťaž ŠKD „Mladý cyklista“ (Hönschová, Potanková, 27 žiakov)

-          okresné kolo v atletike dievčat (Kubatová, 7 žiačok, 14. miesto)

-          okresné kolo v atletike chlapcov (Kubatová, 8 žiakov)

-          súťaž STV „Prípady detektíva Kulmena (Melo, Baloghová, Čopiaková, Fridmanský, Kostolník – 1. miesto)

-          krajské kolo súťaže Mladých záchranárov CO vo Svidníku (Strnka, Kubíková, Pitoňáková, Štefaňák, Kováčik – 2. miesto – postup na majstrovstvá SR)

-          plavecký výcvik 3., 4. a 5. ročníka vo Svite (Balogh, Žužová, Strnka)

-          exkurzia do koncentračného tábora v Oswienčime (Kostková,Cuníková, Melo, 8., 9.r.)

-          školské kolo „Hľadáme nového Jozefa Plachého 2009“ (Kubatová, 39 žiakov)

-          účasť na porade riaditeľov škôl (Balogh)

-          beseda ŠKD v knižnici (Hönschová, Potanková)

-          prenosné dopravné ihrisko (I.A, II.A, III.A, IV.A)

-          projekt Lesná pedagogika (Olekšáková, žiaci V.A triedy)

-          účasť na porade ZO OZ (Žužová)


Jún

      -     oslavy MDD v tatranskej Lomnici, cirkus Tony, ZHS, polícia

      -     beseda v knižnici „Gotická cesta na Spiši“ (Melo, VIII.A)

      -     plavecký výcvik 3., 4. a 5. ročník (Balogh, Žužová, Strnka)

      -     Tatranská letná olympiáda 2009

      -     beseda v knižnici „Encyklopédie“ (Žužová, IV.A, Melová V.A)

      -     Majstrovstvá SR súťaže „Mladých záchranárov CO“ Strnka, Kubíková, Pitoňáková, Štefaňák, Kováčik – družstvo 1. miesto)

      -     súťaž „Putovná sova“ v Tatranskej Lomnici (Olekšáková, 4 žiaci, 14. miesto)

      -     divadlo „O kačičke“ v materskej škole

      -     návšteva detí z MŠ Nová Lesná v 1. ročníku

      -     školský výlet do Domice, Betliar (Melová, Melo, VII.A, VIII.A)

      -     účasť na školení k tvorbe ŠkVP pre materské školy v Košiciach (Čechanová)

      -     teoretická a praktická časť 2. účelového cvičenia (5. – 9. ročník)

      -     cvičenie v prírode (1. – 4. ročník)

      -     zvyšovanie kvalifikačnej triedy na 2. stupeň – tréner športovej streľby v Modre (Strnka, Strnková)

      -     Spišské športové hry 2009 (Kubíková 1. miesto v športovej streľbe, Závacká 4. miesto v plávaní 100 m znak)

      -     trenažér na sánkovanie v Starom Smokovci (3. – 6. ročník)

      -     školský výlet do AquaCity Poprad (Lehotská, VI.A trieda)

      -     školský výlet do Podtatranského múzea v Poprade (Krajňáková, VI.B trieda)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980

  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria