Navigácia

O škole

Akcie a podujatia 2010/2011

Akcie a súťaže v školskom roku 2010/2011.

 

September 2010

 

01.09. – 04.09.  Návšteva z Nosegawy – 9 detí a 7 dospelých.

03.09. Štátna polícia v 1. A triede – Bezpečnosť na cestách – rozdávanie bezpečnostných reflexných prvkov

13.09. - Teoretická časť účelového cvičenia

14.09. – Praktická časť účelového cvičenia 1. stupeň + 2. stupeň

21.09.  – návšteva filmového predstavenia „ Katka „ film s protidrogovou tematikou v kine  v Tatranskej Lomnici

24.09. – Protokol o prijatých Vzdelávacích poukazov na školský rok 2010/2011

              Vydaných 174 VP

               Prijatých 165 VP

27.09. – Plenárna schôdza ZRPŠ

27.09. – projekt „ Správaj sa normálne“ v 5. A

28.09. „Výchova k tolerancii“ v 8. A triede – p. Janiglošová

25.09.  - akcia „Čisté hory“ – účasť 22 detí – p. učiteľky Žužová, Spišiaková, Krajňáková

            - súťaž Pikomat – p. Kostková, 3 žiaci 5.A

 

Október 2010

 

08.10. – Deň športu

11.10. – Výchovný koncert „ Slepá ulica“ s protidrogovou tematikou – Agentúra Letart ( 1.-9.  

              ročník)

12.10. – Exkurzia Monková dolina – 2. stupeň ZŠ

12.10 – literárna súťaž „ Drogy nie“ žiaci 9. A triedy, p. Lehotská

18.10. – „Lesná pedagogika“ žiaci 7. A , p. Olekšáková, Spitzkopfová

19. – 20. 10. – Aktivity v školskej knižnici v rámci Medzinárodného týždňa školských   

               knižníc, žiaci 1. až 9. ročníka

11.10. – 2. kolo Krajskej školskej streleckej ligy : M. Tóth – 1. miesto

                                                                                 G. Kukoľová – 2. miesto

                                                                                  Družstvo: Kukoľová,Tóth,Kozubová – 2.                                                                                           miesto

20.10. – Predajná výstava kníh z vydavateľstva Akela, p. Lehotská, Strnková

26.10. – 3. kolo ŠKSL v Šarišských Michaľanoch: Papáč – 1. miesto, Kukoľová 1. miesto, 

              Škrab 3. miesto,, družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth – 1. miesto

27.10. – ŠKD Hallowen večierok

 

November 2010

 

05.11. – 4. kolo ŠKSL v Šarišských Michaľanoch. Ilavská 2. miesto,Papáč 2. miesto, Petečel 2. miesto, Petečel 3. miesto, družstvo A – 2. miesto Papáč,Kukoľová, Tóth, družstvo b – 3. miesto Ilavská, Škrab, kozubová

09.11. Komparo

09.10. –Okresné kolo vo florbale 4. misto , p. Melo

10.11. – Beseda a Ing. Karolom Semanom 5.- 8. ročník, p. Paliderová Národné parky SR16.11. – Projekt „ Správaj sa normálne“ 5. A

17.11. – Finále ŠKSL v Šarišských Michaľanoch: Kukoľová 1. misto, Papáč 2. misto, Tóth 3.

              miesto

December 2010

 

01. – 04. 12. – Prevencia úrazov v edukačnom procese V telesnej a športovej výchovy“

              v Drienici p. Paliderová, Spišiaková

02.12. – návšteva Sp. Divadla „ Snehulienka „ v Sp. N. Vsi 1. – 5. ročník

02.12. – Obvodné kolo v stolnom tenise v T. Lomnici, p. Cuníková

06.12. – sv. Mikuláš, p. Balogh, Melo

11.- 12.  – Rožňava VzPU 40 Kukoľová 1. misto, Papáč 3. miesto,Tóth 8. miesto,Škrab 10.

                 miesto, družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth 2. miesto                   

                 Slávia 30 Kukoľová 1. misto,Škrab 1. misto, Papáč 3. misto,Tóth 5. miesto,

                 družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab 1. miesto

                 VzPU 40 Kukoľová 3. miesto, Papáč 5. miesto, T´th 6. miesto,Škrab 8. miesto

                 Slávia 30 Kukoľová 1. miesto,Škrab 2. miesto,Tóth 3. miesto, Papáč 6. miesto

13. – 17. 12 – Vianočný futbalový turnaj 1. – 9. ročník

14.12 – Školské kolo olympiády ANJ , p. Olekšáková

16. 12. – M SR v streľbe v Jaslovských Bohuniciach – Kukoľová 7. miesto

16.12. – projekt „Správaj sa normálne“ 5. miesto

 

Január 2011

 

16.01. – Martin streľba Slávia 30 Kukoľová 3. miesto, Papáč 4. miesto, Škrab 11. miesto,

              Tóth 3. miesto, VzPU 40 družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth 2. miesto

18.01. – Okresné kolo olympiády z ANJ Andrášová 5. miesto, Lešundák, p. Olekšáková

29.01. – 1. kolo Okresnej streleckej ligy Kukoľová 1. miesto, Tóth 1. miesto,Škrab . miesto,

              Papáč 3. miesto, Petečel 4. miesto, Ilavská 56. miesto, Mičunda 7. miesto

 

Február 2011

 

03.09. – Lyžiarsky kurz 1. stupeň, p. Paliderová, Melo

05.02. – 2. kolo OSL v PP Kukoľová 1. miesto,Tóth 2. miesto, Papáč 2. miesto,Škrab 3. miesto, Ilavská 6. miesto, Petečel 11. miesto

08.- 09. 02 – Zápis do 1. ročníka

14. – 18. 02. – lyžiarsky kurz pre MŠ

14.02. – Valentínska pošta + pyžamová párty

06.02. – NLML Prešov Papáč 3.m,Tóth 5.m, Škrab 11. m,Kukoľová 4.m, družstvo Slávia 30 2.m,Kukoľová,Papáč,Tóth, družstvo VzPU 40 3.m Kukoľová, Papáč,Tóth

10.02. – MiniMax volejbal T. Lomnica, p. Paliderová

14.02. – Valentínska diskotéka – pyžamová párty

15.02. – Interaktívna tabuľa – školenie učiteľov

16.02. – projekt „Tvoja správna voľba“ 3. a 4. ročník, p. Žužová, Spišiaková

23.02. – Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, p. Žužová

24.02. – 2. kolo Pohár primátora V. Tatier, p. Paliderová

19. – 20. 02. – NLML BB kraja v Brezne

26. – 27. 02. – NLML v Žiline

25.02. – projekt „Chráňme naše detí“, p. Strnková

 

Marec 2011

 

01.03. – projekt „Naturáčikovia“ pre MŠ na zdravú výživu, p. Praxová, Čechanová

07.03. – Lyžiarsky kurz 7. ročník, p. Paliderová, Melo

09.03. – Testovanie 9 2011

10.03. – 3. kolo“O pohár primátora V. Tatier“ Pisár 2. miesto, Mirilovič 3. miesto

 

Apríl 2011

 

06.04. – Obvodné kolo Matematickej olympiády 6. – 7. ročník,p. Kostková, žiaci Michelčíková, Brtáňová

04.04. – Lesná pedagogika, p. Spitzkopfová, Olekšáková

05.04. – Planetárium Prešov 8. – 9. ročník

07.04. – MiniMax obvodové kolo, Školské kolo Minivolejbal 2. stupeň

02. – 03. – M SR streľba Modrý Kameň VzPU Slávia 30  Kukoľová 4 miesto, Vzpu ISSF 40 5. miesto, družstvo Kukoľová,Tóth,Papáč 4. miesto Slávia aj ISSF

02.04. – 4. kolo streleckej ligy 1. miesto Škrab 1. miesto, Petečel 3. miesto, Tóth 1.m,Kukoľová 1.m,Škrab 2.m,Papáč 3.m,

 

Máj 2011

 

21.05. – Streľba Majstrovstvá okresu Poprad, Kukoľová 1.m,Petečel 2.m, Papáč 3.m, Ilavská 4.m

 

Jún 2011

 

06.06. – Spišské športové hry Sp.N.Ves Papáč 1.m,Patečel 2.m,Škrab 3.m

09.06. – Putovná sova 2. miesto Timoracká, Brtáňová, Andrášová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980

  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria