Navigácia

O škole

História školy

Slovo na úvod

 

Škola - to je detstvo, hry, prvé písmená, to sú aj poznatky z fyziky, chémie, či prvé slová v nemeckom

          alebo v anglickom jazyku.

Škola - to je objavovanie krás a bohatstva našej krajiny, sveta.

Škola - to sú aj priateľstvá a prvé lásky.

 

          Ku škole viažu najkrajšie spomienky, ktoré ostávajú v pamäti na celý život.

 

             Po ustanovení obce Vysoké Tatry vzrástol počet obyvateľov natoľko, že si to vyžadovalo aj vznik plne organizovanej školy. Túto slávnostne otvorili v jeseni 1949 ako Strednú školu v Hornom Smokovci. Neskôr bola premenovaná na OSŠ Vysoké Tatry. My sme priamymi pokračovateľmi tejto školy, ktorá od svojho začiatku položila dosť vysoko latku náročnosti vo výchove, vzdelaní, ale aj v kultúre a športe.
    V septembri 1961 sa 568 tatranských detí a 23 pedagógov dočkalo novej školskej budovy v Dolnom Smokovci. O pár rokov neskôr budova kapacitne nestačila, pretože počet žiakov stúpol na 789 a bolo nevyhnutné rozšíriť priestory školy. Preto bola v roku 1974 vybudovaná prístavba, v ktorej bol umiestnený prvý stupeň ZŠ.
    Škola za 45 rokov svojej existencie poskytla základné vzdelanie  vyše 2900 deťom.
    V priebehu rokov sa vybudovali špeciálne učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, ktoré svojou vybavenosťou a učebnými pomôckami skvalitnili vzdelávací proces. Dnes konštatujeme, že vybavenosť školy učebnými pomôckami je nedostačujúca, preto ich priebežne dopĺňami modernými učebnými pomôckami.
    Učiteľský zbor pokračuje v dobrej tradícii školy a poctivým prístupom k práci, ktorý vštepuje i svojim žiakom, sa mu darí udržať si dobré meno medzi školami v okrese. Žiaci školy preukázali svoj talent a presadili sa na poli športovom i kultúrnom nielen v rámci nášho okresu a regiónu, ale aj v rámci súťaží celorepublikového charakteru, majstrovstiev Európy, sveta i olympijských hier. Najúspešnejší z nich: Ing. M. Jasenčáková, M. zajonc, J. Slávik, Ľ. Mick, M. Marx (sane), Ing. S. Bajzík (letecká akrobacia),   V. Frak, K. Tatranský (severská kombinácia), bratia Filipskí (skialpiniznus), A. Andráši (horolezectvo),    Z. Ružičková (volejbal), A. Hadidomová (športová streľba).
    V kultúrnej oblasti nás preslávil Ladislav Snopko (bývalý minister kultúry SR). V umeleckom prednese na Hviezdoslavovom Kubíne, v príprave kultúrnych vystúpení, ktoré potešili stovky hostí, pacientov, rodičov, v práci desiatok záujmových útvarov. Ale čo nás teší najviac, dobre nás reprezentovali žiaci aj na vedomostných súťažiach z matematiky a fyziky - M. Gáj, E. Skopalová - v krajských a celoslovenských kolách.

    Roky sme patrili medzi málo škôl na Slovensku, ktoré mali rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a roky máme aj školské športové strediská: zjazdové lyžovanie, sane, atletika (stredisko bolo zrušené), športová streľba (s vynikajúcimi výsledkami). Žiaci našej školy sa takmer vždy dostali na zvolenú strednú školu.
    Nie malú zásluhu na dobrých výsledkom školy majú nepochybne aj vychováteľky školského klubu detí. Popoludňajšou výchovnou činnosťou vychovali stovky žiakov.
    Pozitívne hodnotenie našej školy poskytuje hrejivý pocit a zadosťučinenie všetkým pedagógom, ktorí obetavo roky dávali to najlepšie a najhodnotnejšie zo svojho umu i srdca žiakom. Podarilo sa dobré dielo. Mnohí bývalí žiaci prichádzajú, píšu, alebo aspoň pozdravujú tých, ktorí im otvorili brány vedomostí.
    45 rokov života školy je dosť dlhé ondobie na spomínanie i hodnotenie. Mnohé radosti i bolesti, úspechy i neúspechy, prekonávanie prekážok, ba i chvíle, keď problémy premohli ľudí, splývajú do pestrofarebného prúdu, ktorý vytvára obraz školy. Každé dieťa i dospelý je kamienkom v mozaike povykladanej náhodami i schválnosťami života.
    Môžeme dnes povedať, že sa naša škola spreneverila svojmu najvyššiemu poslaniu ? Áno, lebo miska váh je výrazne poklesnutá na strane humánnosti a vzdelania.
    A tam smeruje i naša cesta v ďalších rokoch.

   
    Zostalo ešte veľa nespomenuté o našej škole, veľa zostane v pamäti tých, ktorí to zažili, ktorí sa o to zaslúžili. Plejáda nemenovaných inžinierov, lekárov, riaditeľov, vysokokvalifikovaných odborníkov, skromných pracovitých ľudí, ktorí sú zapísaní v tridnych výkazoch za uplynulých 45 rokov. Táto škola je pokračovateľkou prvej Strednej školy v Hornom Smokovci z roku 1949.
    Sme hrdí na tatranské školstvo. Veríme, že vychováme mnoho ďalších úspešných žiakov, ktorí budú šíriť dobré meno Základnej škole Dolný Smokovec, mestu Vysoké Tatry i nášmu Slovensku.


Funkciu riaditeľa školy zastávali:
1961 - 1975   Golian Jozef
1975 - 1990   Kolodzej Alojz
1990 - 1991   Haščák Juraj
1991 - 1991   Gajan Jozef
1991 - 1996   PaedDr.Haščáková Jaroslava
1996 - 1999   Mgr. Seman Vincent
1999 - 2008   PaedDr. Haščáková Jaroslava
2008 -           Mgr. Ondrej Balogh


Učitelia našej školy:
Balogh Ondrej                      Hudáková Anna                 Mišenda František         Šmalová Anna 

Bayerová Helena                   Husovnská Zuzana             Moravčíková Viera         Štefanská Irena
Bekess Richard                     Ištvánková Kveta               Ochotnica Marek          Šteffelová Janka
Beňušková Edita                   Jakubek Július                   Olekšáková Renáta       Štefko Ladislav 
Bodnárová Mária                   Jakubeková Magdaléna        Pajeďová Eva              Tarcalová Viera
Bullawová Elena                    Kieferová Pavlína                Palečková Jarmila         Vallušová Magdaléna
Comissový Lýdia                    Kilianová Bernardína            Palenčárová Denisa      Vodičková Jana
Cuníková Tatiana                  Kiraľvargová Irena               Páriová Jana                Vodičková Mária
Dorošová Aneta                   Klouda František                 Petrociová Jana           Weissová Terézia
Drobot Ján                          Kloudová Helena                Pisarčíková Jarmila        Wzoš Ladislav
Ďuranová Margita                  Kosmák Bohumír                Pitoňáková Júlia           Zamborská Mária
Exnerová Katarína                 Kosmáková Zdena              Pochabová Mária          Zelená Alžbeta
Fabiánová Mária                     Kostková Jaroslava             Potisková Emília           Žužová Anna
Felberová Vlasta                   Košťálová Anna                  Pukluš Imrich               Hájovská Anna
Franková Vlasta                    Kováč Imrich                      Rácová Zlatica             Paliderová Miroslava  
Gajan Jozef                          Kovalčík Stanislav                Rajčanová Eva             Hovanec Marián
Gažová Veronika                   Kozmová Gabriela                Rusnačiková Soňa        Sliacka Mária
Golian Jozef                          Krajčo Igor                        Rychtarčíková Zuzana   Čepeová Božena
Goroš František                     Krajňáková Mária                 Sendecká Emília           Melová Alica
Halajová Júlia                        Kredatusová Lucia               Scholtz Ján                 Paliderová Miroslava
Harbuľová Jana                     Krisztová Marcela                Slavkovská Katarína     Stoklasová Zuzana
Harvanová Emília                   Lehoczká Mária                   Slezáková Eva            Pařilová Barbora
Haščák Juraj                        Lehostká Petronela              Spišiaková Anna
Haščáková Irena                   Liptáková Soňa                   Staššová Daniela
Helcmanovská Soňa               Majerčák Ján                     Straňáková Daniela
Hlinková Katarína                   Marianiková Veronika           Strnka Miloš
Hmiráková Rozália                  Marušiak Emil                      Strnková Monika
Holubová Leonarda                Melo Dušan                       Šavel Peter
Hrdinová Etela                       Mihaľ Pavel                       Šimonová Marta
Hrehorčáková Katarína            Mihaľová terézia                 Škvaridlová Jarmila
Hritz Peter                            Michalková Alena                Šlampa Víťazoslav
Hritzová Mária                        Michalová Elena                  Šlampová Viera

Vychovávateľky školského klubu detí:
Gajanová Oľga
Halušková Ivana
Honschová Emília
Hudáčová Andrea
Novysedláková Eva
Potanková Magdaléna
Serafínová Anna
Smolková Katarína
Urbaničová Mária

Michelčíková Lenka

Školník:
Kuchta Ján
Hanák Peter

Perličky zo školskej kroniky

... riaditeľ a zástupca hospitovali toho roku menej, ako si priali ...

... horšie je to v disciplíne a správaní. Divoké správanie v učebniach, na schodoch, na WC, rozbíjanie oblokov, umývadiel a aj trestné čina! ...

... deti majú všetky práva a rodičia neznášajú žiadne obmedzenia svojich miláčikov ...

... keďže odbor školstva nevedel zabezpečiť novú silu, sami sme si našli dievča z Bratislavy ...

... nuž takéto sú v tomto roku podmienky pre neúspešno - úspešnú prácu. Katastrofy: ako poovodne, zosuny pôdy, zemetrasenia, tajfúny, sopečná činnosť, ba i menšie vojny strašili celý rok ...

... skratka: od oslobodenia 1945 školstvo ide z reformy do reformy, z chaosu do chaosu. Kľudu v práci niet, detí pribúda, priestory nestačia, smennosť sa rozširuje, platy učiteľov sú mizerné a pracovná morálka (nielen v školstve) nie je najlepšia ...

... najlepšia upratovačka odišla, v školstve je ťažké udržať sily, lebo školstvo zle platí ...
                                                               

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Jana Hudáková +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria